Úvodní slovo starostky Mníšku Magdaleny Davis

Vážení a milí spoluobčané,

v uplynulých čtyřech letech jsme se na radnici nenudili. V prvním roce funkčního období jsme

dostavěli školní pavilon, dokončili územní plán, opravili altán na pitnou vodu na starém sídlišti, vybudovali nový vodovod a kanalizaci v ul. Severní, zpřístupnili veřejnosti sad za Zadním rybníkem, začali s farmářskými trhy a zavedli pravidelná setkání s veřejností

V druhém roce jsme:

zateplili hasičskou zbrojnici, postavili parkurové hřiště, dokončili sadové úpravy u školy, obnovili chodník kolem Pasáže Pražská, vybudovali 18 parkovacích míst na starém sídlišti s novým chodníkem v ul. Lhotecká, instalovali nový kamerový systém města a založili společnost Mníšecká servisní za účelem sanace ekologické zátěže v bývalé Bažantnici, čímž začal dlouhodobý proces spolupráce mezi městem a společností Kovohutě Holding směrem k lepšímu využití bývalého průmyslového areálu.

Ve stejné době přišel covid a s ním všechna protiepidemická opatření a omezení, která na mnoho měsíců zbrzdila či úplně zastavila chod společnosti, včetně orgánů města a městského úřadu. I přesto se ve třetím roce volebního období podařilo

vyměnit staré řady vodovodů v Rymani, zkapacitnit čistírnu odpadních vod, zavést nový školní autobus na Madlenky, vysadit dvě nové aleje stromů v Rymani, obnovit stavby historických křížků, zachránit železniční dopravu do Mníšku, získat výhodnější úrokovou sazbu pro splácení úvěru na školní pavilon, zahájit činnost energetického manažera na snížení spotřeby energií, založit Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a rozjet činnost Brdské odpadářské společnosti na svoz a likvidaci odpadů.

Letos, v posledním roce našeho funkčního období, jsme

vybudovali nové vodovody v ulicích Za Rybníky a Na Madlenkách, rozšířili zeleň v Edenu, vysázeli komunitní zahradu u knihovny, spustili rekonstrukci mostu přes Bojovský potok vedle Restaurace U Káji Maříka, odstartovali rozsáhlou opravu ulice Lhotecká, založili Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou a zahájili přípravu výstavby nové základní školy v ul. Řevnická. Na podzim také začne rekonstrukce Prostředního rybníka, na kterou jsme získali 9 milionů z dotace ministerstva zemědělství. Po únorové invazi Ruska na Ukrajinu jsme koordinovali ubytování pro uprchlíky, založili dětskou skupinu pro ukrajinské děti a podpořili hmotnou pomoc potřebným z potravinové banky.

Je za námi kus práce. Zároveň jsme si vědomi toho, že jsme řadu věcí nestihli, ať už kvůli covidu nebo z jiných důvodů. Na následujících stránkách tedy najdete náš plán, jak chceme pokračovat a na co navázat ve volebním období 2022-2026.

Za Společně pro Mníšek,

Magdalena Davis, starostka

Nákupní košík