Náš Mníšek je nejlepší město pro život

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D
č. 1 Strana zelených

Starostka Mníšku

46 let. Rodačka ze Stříbrné Lhoty, v Mníšku chodila na základní školu a ačkoli ji později život zavál do různých koutů světa, Mníšek pod Brdy vždy zůstal jejím domovem. Studovala na Přírodovědecké fakultě UK a Fakultě přírodních věd na Západoaustralské univerzitě, následně v Austrálii pracovala jako manažerka v poradenské firmě pro životní prostředí. Má blízko k přírodě, udržitelnému rozvoji a práci s lidmi. Jako starostka se kromě každodenní agendy vedení města věnuje územnímu plánování, dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě, energetickému managementu a krizovému řízení. Iniciovala založení Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a pomohla rozjet Brdskou odpadářskou společnost s.r.o., která nyní sváží odpady všem členským obcím. Pomohla zlepšit vztahy mezi městem a společností Kovohutě Holding, která nyní s městem spolupracuje na sanaci staré ekologické zátěže v bývalé Bažantnici. Kandiduje za Společně pro Mníšek, protože věří, že má smysl dokončit připravené projekty z končícího volebního období. Jejím mottem je: Staň se změnou, kterou chceš kolem sebe vidět.

Ing. Dana Dalešická
č. 2 Nezávislí

Místostarostka Mníšku

56 let. Jako dítě chodila v Mníšku na základní školu, na kterou se později vrátila jako učitelka. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, krátce pracovala jako agronomka, doplnila si pedagogické vzdělání a státní zkoušky z ruského a německého jazyka. Studiem environmentální výchovy propojila lásku k přírodě a k dětem. Toto dnes zúročuje ve své práci místostarostky, kde se vedle běžné agendy vedení města věnuje především životnímu prostředí (péče o zeleň, využití rybníků, odpadové hospodářství), budování infrastruktury pro cyklisty, spolkové činnosti, obnově kulturních památek, ale především přípravě výstavby nové základní školy v roli předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou. Na spoluobčanech si váží jejich angažovanosti, dobrovolnických aktivit a optimismu.

Michal Kroutil
č. 3 Pirátská strana

Média a komunikace Mníšku

46 let. Mníšek si cíleně vybral jako své místo k životu již před pěti lety. Jako týmový hráč v minulosti úspěšně závodil na motocyklu. Po studiích se vydal načerpat nové zkušenosti do USA a po návratu pracoval pro Českou televizi a později v soukromém sektoru pro různé světové značky v oblasti marketingu a PR. Záleží mu na tom, aby město jako celek prosperovalo, aby se dokončily započaté projekty, postavila se nová škola a školka. Je pro něj důležité, aby vedení města naslouchalo potřebám lidí a nic netajilo. Je ostře proti korupci a chce se zasadit o ještě větší otevřenost radnice směrem k veřejnosti. V současnosti pracuje pro Mníšek na městském úřadě, kde je v jeho náplni práce komunikace s občany prostřednictvím médií (Zpravodaj, FB profil města, Instagram, Zprávy z Mníšku, mnisek.cz). Kandiduje za Společně pro Mníšek, protože chce, aby naše město zůstalo příjemným společným domovem a věří, že společně to dokážeme. Jeho mottem je: Máme odvahu dělat, co je správné!

Mgr. Luboš Kožíšek
č. 4 Strana zelených

Vedoucí odboru kanceláře starostky

36 let. Pochází ze starousedlické rodiny z Rymaně, kde prožil celé dětství a žije zde dodnes. Iniciativně se zapojuje do veřejného života s konkrétními projekty, jejichž cílem je zpříjemnit a pozdvihnout život v našem městě. Snaží se například o obnovu historických památek včetně barokního areálu Skalky a jejich zpříjemnění pro návštěvníky. Nyní tak činí z pozice úředníka na mníšecké radnici, kde, jak sám říká, pracuje s hrdostí a rád. Zasadil se za větší otevřenost a zpřístupnění úřadu pro naše občany, zejména zavedením moderních technologií, například v podobě portálu občana, mobilního rozhlasu a digitální úřední desky. Koordinuje také participativní rozpočet Nápad pro Mníšek, smysluplný projekt pro spolupráci radnice s občany. Obnovuje prastaré polní a úvozové cesty, aleje a stromořadí. Ve spolupráci s dalšími místními se mu podařilo zahájit proměnu zanedbané zahrady u Městské knihovny v její novou komunitní podobu. Spoluorganizuje každoroční akci Rozloučení s létem v Rymani. Neúnavně hledá způsoby, jak do mníšecké krajiny postupně navrátit společenský kvas i duchovní rozměr. Kandiduje, protože věří, že z pozice zastupitele může pro město a občany udělat nejvíce.

Ing. Petra Kuntová
č. 5 Nezávislí

Technik

52 let. Pochází z Mníšku, má dvě děti, se kterými ráda tráví volný čas. Řadu let je zaměstnaná u německé firmy Knauf Ceiling Solutions, kde pracuje jako technický zástupce pro region Čechy. Vzhledem ke své profesi a odborným znalostem z oblasti akustiky u stavebních objektů se věnuje dořešení problému hluku z dálnice D4 v lokalitě Eden. Pro Mníšek a jeho okolí považuje za důležité výstavbu svazkové ZŠ a výstavbu Domova pro seniory, údržbu místních komunikací, včetně opravy mostku přes Bojovský potok u zahradnictví a celé ulice Řevnická, rekonstrukci Prostředního rybníka s výpustí a hrází, opravu fasády kostelíka na Skalce a zdi u kostela sv. Václava na náměstí. Chce se zaměřit také na zvýšení reprezentativnosti městského úřadu a vznik koupací a odpočinkové zóny v Mníšku. Za základní předpoklad úspěšného města považuje konstruktivní přístup jeho vedení, tedy jak jednotlivých členů zastupitelstva, tak rady, a je připravena pomoci přesně takové prostředí spoluvytvářet.

Ivo Klimt
č. 6 Nezávislí

Správce budov

54 let. V Mníšku žije už třicet let, vychoval zde společně s manželkou čtyři děti a pracoval v různých službách pro občany našeho města. Posledních patnáct let podniká ve správě nemovitostí nejen v Mníšku, ale i v okolních městech a obcích. Zajímá ho především bytová politika, odpadové hospodářství, opravy a údržba silnic, bezpečnost a parkování ve městě a nové projekty v Mníšku – svazková škola, developerské projekty apod.

Dominika Marhoul
č. 7 Pirátská strana

Grafický design

29 let. V Mníšku vyrostla i založila rodinu. Vystudovala grafický design a užité umění v Praze, napsala knihu o překonání deprese a pochopila, že svět není černobílý. Miluje přírodu, pohyb a proud života, baví ji povídat si s nejstarší generací a čerpat moudrost skloubením starého a nového. Dobu, ve které vyrostla a žije, vnímá jako dobu, kdy se hodně mluví a málo jedná, každý má názor a je specialista. Pro budoucnost považuje za důležité tři věci, které dnes ale ve společnosti trochu postrádáme – pokoru, spolupráci a vzájemný respekt. Uvědomuje si, že je na každém z nás, abychom tyto elementy vrátili do našich každodenních životů, a že z pozice zastupitelky k tomu může významnou měrou přispět.

Jan Smrčka
č. 8 Nezávislí

Živnostník, jednatel stavební firmy

50 let. Do Mníšku jezdil od mala k prastrýci a nakonec zde rodiče koupili dům, kde od roku 1989 bydlí dodnes. Po absolvování studia na SPŠ stavební nastoupil do stavební firmy, od roku 2002 pracuje jako živnostník ve speciálním zakládání formou poradenství, zpracování projektů a cenových nabídek. Od roku 2017 vlastní rodinnou firmu JSM Investment s.r.o., která již realizovala mnoho projektů zajištění stavebních jam, založení mostů, propustků, protihlukových stěn, realizace zajištění stavebních jam pro ČOV, podchycení rodinných domů při rekonstrukcích. Jeho přáním pro Mníšek je, aby lidé v zastupitelstvu a ti, jenž něco chtějí pro Mníšek udělat, našli společný směr a aby je občané v jejich práci podporovali. I kdyby volby nevyhrál, bude se snažit udělat pro město vše, aby to bylo vidět a bude pomáhat novému vedení dokončit rozjeté projekty. Kandiduje za Společně pro Mníšek, protože podporuje aktivní zapojení občanů, tak jako to dělali naši předci, a ne pouze kritiku zastupitelů v mediích a na internetových sítích.

Mgr. Martina Pokorná
č. 9 Strana zelených

Finanční manažer projektů NNO

51 let. Mníšek se stal její láskou na první pohled. Vystudovala Evangelickou teologickou fakultu UK. Pracuje jako finanční manažer mezinárodních projektů v neziskovém sektoru. Ve volném čase se věnuje pohybu – sportovnímu lezení, zdravotnímu qi gongu, jízdě na kole anebo permakultuře, holistické medicíně, cestování. V práci zastupitele se pro ni spojuje to, čím žije – velká dávka idealismu a touha po hlubším smyslu toho, co dělá. Za důležité považuje zanechat za sebou pozitivní stopu a svět o kousek lepší, než byl předtím, rozvíjet město a naslouchat občanům, neboť občané sami jsou velkou zásobárnou inspirace, nápadů a podnětů na zlepšení jejich života. Osobně se zajímá o zmírnění hluku z dálnice, výstavbu chodníků, obnovu a výstavbu kanalizace a vodovodu, implementace opatření adaptace na změnu klimatu, rozšíření možností třídění odpadu, budování cykloinfrastruktury a běžeckých stezek, podporu sportovních klubů a zájmových kroužků pro děti a mládež.

Roman Molek
č. 10 Strana zelených

Podnikatel

51 let. Narodil se na Východním Slovensku, vyrostl na ještě drsnějším hornickém severu Moravy a v roce 1997 ho osud zavál do Prahy. Pak ale viděl Mníšek a okamžitě věděl, že tohle je místo, kde chce žít. V roce 2009 začali s manželkou stavět vysněný dům a od té doby je Mníšek jeho domovem. Ve svém bohatém profesním životě strávil většinu času na manažerských pozicích, kde se dopracoval až do top managementu a vedl i lokální pobočky dvou mezinárodních společností. Posledních dvanáct let vlastní a řídí česko-slovenskou pobočku britské executive search a poradenské společnosti. Během své kariéry doháněl v oblasti vzdělání to, co bylo přerušeno sametovou revolucí. Vedle množství odborných školení získal diplom na soukromé Open University Business School v Praze a následně i titul MBA od britské Nottingham Trent University. Aktivně se zajímá o nové technologie a jejich vliv na přeměnu práce jako takové. Na prvním místě se ale cítí být člověkem, který má odpovědnost za budoucnost, a to nejen svých dětí. I proto kandiduje za Společně pro Mníšek.

Ing. Antonín Pospíšil
č. 11 Nezávislí

Stavební technik

58 let. Je sice rodilý Pražák, ale Mníšek mu učaroval a před několika lety si jej vybral jako místo pro svůj další život. I proto, že okolí Mníšku nabízí nespočet možností pro procházky a sportování v přírodě. Svůj volný čas věnuje především práci na zahradě, cyklistice a ping-pongu. V zastupitelstvu chce využít své profesní zkušenosti a věnovat se tomu, čemu jako stavař nejvíc rozumí, například rekonstrukcím a opravám komunikací a budování chodníků.

Jan Bezpalec
č. 12 Pirátská strana

Datový analytik

42 let. Před třinácti lety vyměnil pražské sídliště a chalupaření za život v Mníšku, kde s manželkou našli výhody života ve městě v blízkosti přírody. Při studiích pracoval na částečný úvazek v dohledových centrech několika IT firem. Dnes již více než šestnáct let pracuje v T-Mobile na pozici inženýr datových sítí. Zpoza dálnice sleduje, jak zdejší obyvatelé spolupracují, zejména se zastupiteli obce na veřejných zasedáních. Nevstřícné chování minulého vedení radnice v čele s bývalým starostou ho přimělo začít se více ptát a posléze i angažovat, protože jen aktivní spoluprací se dají řešit obecní problémy. Je toho názoru, že společný cíl všech občanů Mníšku spočívá v celkové spokojenosti se stavem veřejných aktivit obce. K tomu je potřeba komunikovat, naslouchat a porozumět si. Přesně v tomto duchu se chce práci v obci věnovat.

Bc. Vojtěch Ušela
č. 13 Nezávislí

Výkonný ředitel

41 let.

V Mníšku vyrůstal a chodil na základní školu, poté se rodina odstěhovala do Prahy, ale po několika desítkách let se do Mníšku opět vrátil. V současné době pracuje jako výkonný ředitel u firmy vyrábějící tepelné izolace. Miluje přírodu a veškeré venkovní sportovní aktivity a pochvaluje si, že máme naše „malé hory“ hned za okny. Vojtěch chce podpořit občany k větší osobní angažovanost a podporovat v Mníšku komunitní život, protože právě v tom vidí smysl a naplnění hesla Společně pro Mníšek.

Ing. Antonín Smrčka
č. 14 Nezávislí

Hudebník

68 let. Jeho rodina má kořeny ve Stříbrné Lhotě. Antonín chce pro tento region zužitkovat svoje zkušenosti z ekonomické a volnočasové činnosti. Celý život se po práci věnoval hudbě, v 70. letech hrál ve známých kapelách jako například Abraxas, Žlutý Pes, Yo-Yo Band a SLS Leška Semelky. Je rodinný typ a miluje vše kolem svých dětí a vnoučat. Peníze nepovažuje za měřítko úspěchu a na lidech nejvíce oceňuje píli a pracovitost. Je nepřítel totalitních režimů a politických procesů s tragickými konci. V Mníšku bude podporovat výstavbu infrastruktury, volnočasové aktivity a zkvalitnění silnic.

MUDr. Alexandra Žofková
č. 15 Nezávislí

Lékařka

70 let. Již 45 let pracuje v nemocnici, z toho 22 let jako primářka RTG oddělení. Oslavila už 70. narozeniny, ale snaha pomáhat všude tam, kde je to možné, jak lidem nemocným či v nouzi, tak dobrým věcem, ji stále neopouští. Život ji naučil, že dobré myšlenky, projekty a nápady se prosazují, obzvlášť v naší době, velice obtížně a je potřeba spojit síly k jejich uskutečnění. Všem, kteří přicházejí, aby zlepšili život kolem nás, ať už v Mníšku nebo obecně ve společnosti, by ráda přispěla svým malým dílem k jejich úsilí. I proto kandiduje za Společně pro Mníšek.

Nákupní košík