Bývalý starosta Mníšku pod Brdy zdokonaluje svůj styl manipulativního zkreslování reality a neváhá při tom ohrozit zájmy obyvatel města

Začalo to už v roce 2018 článkem Migranti do Mníšku nepatří, který se objevil na webu starostovepromnisek.cz těsně před komunálními volbami. Tehdejší starosta Petr Digrin v něm předvedl ukázkový styl, za který by se nemusel stydět ani placený troll ve službách tajných služeb cizí země: 1. vytvořit problém, který neexistuje, 2. vyvolat kolem něj co největší paniku, 3. nabídnout jeho řešení, 4. sklidit potlesk a vítězství. 

Jen to poslední se tehdy Petru Digrinovi jaksi nepovedlo, což je také důvod, proč už je dnes pouze „bývalým starostou“. Přehlídka článků, publikovaných na jmenovaném webu, si však co do stylu s tímto prvním nezadává, i když pod některými z nich chybí podpis. Například série krádeží v Jesenici je v jednom z článků zneužita k vyvolání strachu obyvatel v Mníšku, ačkoli statistiky Policie ČR v našem městě jasně hovoří o klesající kriminalitě. V následné reakci na článek vedení města o současných bezpečnostních opatřeních dokonce kompromituje nový kamerový systém města zveřejněním informací, které mohou být snadno zneužity, a ohrožuje tak bezpečnost těch samých občanů, kterým se urputně snaží zalíbit. Ve svém nejnovějším příspěvku o údajném rozpadu mníšeckého úřadu Zpráva o stavu našeho úřadu si pak bývalý starosta stýská, že „Starší známé a ochotné tváře zmizely,…“. Pomíjím, že ve svém jmenném seznamu coby důkazu o neschopnosti současného vedení města uvádí i jména úředníků, kteří svůj odchod avizovali ještě během jeho volebního období a o nichž tedy již dávno dobře věděl. V jednom jeho postřehu ho však výjimečně chápu a dávám mu za pravdu – úředníci a úřednice, které znal a u kterých zřejmě doufal v jakousi zbytkovou loajalitu z dob dřívějších, skutečně postupně odcházejí a nahrazují je úředníci noví. Tyto nové tváře jsou neméně přátelské a ochotné, jejich důvěru si však pan Digrin bude muset zasloužit úplně stejně, jako já nebo kdokoliv jiný. A to mu evidentně není zcela po chuti. 

Co říci na závěr. Psaní takovýchto příspěvků mě netěší, v kanceláři na mě čeká stoh mnohem důležitější práce, například závěrečná zpráva o přístavbě školního pavilonu, kterým bývalý starosta neadekvátně finančně zatížil naše město na 15 let dopředu. I moje vstřícnost a trpělivost však mají své hranice.

Magdalena Davis, starostka
Společně pro Mníšek